علویان طبرستان


 
 
علویان طبرستان گروهی از بزرگان اولاد علی‌ ابن ابی‌طالب به نام ائمه علوی بایزیدی در قرن دوم هجری در طبرستان قیام کردند. حسن بن زید ملقب به داعی کبیر در سال ۲۵۰ هجری در آن ناحیه ظهور کرد و عده بسیاری از افراد ناراضی و دست‌نشاندگان خلیفه (مانند طاهریان) او را تقویت کردند. وی به دعوت و نشر آئین تشیع زیدی و طرفداری از خاندان علی پرداخت.
مرکز حکومت آنان معمولاً آمل بود، انقراض آنان به دست آل زیار و سامانیان صورت گرفت.


        فرهنگ فارسی دکتر معین

۱ نظر:

ته رفخ گفت...

خله خار بی‎یه اگه توندی اینتا مَزرونی زوون ره هم را دمبده