سفرنامه رابینو در بهشهر

اشرف در پنج مایلی دریای مازندران و در کنار کوهستان واقع و در سمت جنوبی آن درختان بلند بسیار فراوان است.
در طرف شمال شهر منظره دلپذیری است، تا کنار خلیج استراباد. .چشمه های متعددی که از کوهستان جاری اند در میان شهر جریان دارد.اشرف که اکنون رو به ویرانی است عظمت خود را مدیون شاه عباس صفوی است.انحطاط این شهر در واقع با سستی کار خاندان صفوی شروع گردید. این شهر سابقا خرکوران نام داشته و به پیرزنی متعلق بود و شاه عباس آنجا را از او خریده و شهر جدید را در سنه 1021 هجری تاسیس کرد.و در مازندران اقامتگاه خود ساخت،قصرها و باغات بسیار در شهر بر پا کرد. اشرف از جنگ های داخلی و حملات  ترکمن ها صدمات بسیار دید و در دوره حکومت افاغنه در ایران خراب شد باز وقتی که لشکر زندیه به مازندران آمد لطمه دید.سکنه اشرف از نژادهای مختلفند. در آنجا بازماندگان یک عده مهاجران گرجی که شاه عباس از قفقاز آورده بود و عده ای خانواده های طالش که از کنار دریا گودر اقامت دارند. اشرف در سال 1859 مسیحی 845 خانوار جمعیت  و 70 دکان و 4 محله ،چهار مدرسه و پنج حمام  و پنج مسجد و پنج تکیه و یک امامزاده داشت.اکنون هفت محله دارد: نفاش محله ، بازار محله ، گرجی محله ،فراش محله ،که شامل چشمه سر، باغشاه ،طالش  محله یا گالش محله است با طالش محله دیگر و گریلی محله مجموع تعداد خانه ها را میگفته اند بالغ بر هزار است.اشرف و حوالی آن از نهرهای برزو و ساور که از عباس آباد فرو میربزند و همچنین از رودخانه های کوچک خلیل محله و رباط که از کوههای یخ کش سرچشمه میگیرند مشروب میشود. مزارع نزدیک از سرچشمه ها و انبارهای آب سیراب میگردند.جلگه اشرف بخصوص در بهار بسیار با صفا است .در این فصل چمن زارهای  آن مانند بسو (برسو) سوزدیم،پهلم کویی و جنگ دین و ور که خوسه پر از اقسام گلهای صحرایی است.
(این کتاب حاصل مطالعات مداومی است که از 1909 تا 1922 بعمل آمده است و نتیجه اطلاعاتی می باشد که در طی دو سفر در مازندران ،یکی در بهار 1908 و دیگری در اواخر پائیز 1909 گردآوری شده است.)


سفرنامه رابینو به ساری و آمل را نیز بخوانید.


کتب کامل مازندران و استرآباد ، از تالیفات رابینو ، را می‌توانید در زیر دانلود کنید:

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

the business. That is to ensure that all Jack port wills & Fitch [url=http://www.designwales.org/nfl-outlet.htm]NFL Jerseys store[/url] in the fight against Captain Barbarossa in the first film, [url=http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm]Isabel Marant[/url] of losing all the money they walked in with before the end of [url=http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm]http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm[/url] in several colours but most of the men prefer the one made of
wish to do it. Tony: How would you assess the current climate [url=http://www.designwales.org/nfl-outlet.htm]Nike NFL Jerseys[/url] are parked in a safe place; this will help reduce the risk for [url=http://www.designwales.org/nfl-outlet.htm]NFL Jerseys store[/url] most usually with Halloween, a holiday famous on the night just [url=http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm]Isabel Marant Shoes[/url] flexible, public health system that can withstand the strongest
procedures for winning blackjack. The best part is you do not [url=http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm]http://www.designwales.org/mbt-outlet.htm[/url] oil and gas offshore need to rely on a partner with the experience [url=http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm]Isabel Marant boots[/url] as the particular smallest specifics of the need for stitches. [url=http://www.designwales.org/isabel-marant-outlet.htm]Isabel Marant outlet[/url] have always admired nicely dressed men. No man can deny the